Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Organisation CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Projektets titel EU-OPENSCREEN
Sökande / Kontakt person Lehtovuori, Pekka
Beslutnr 319863
Beslutsdatum 18.01.2019
Finansierings period 01.02.2019 - 31.01.2022
Finansiering 112 434
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas