Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Organisation Helsingfors universitet
Projektets titel EU-OPENSCREEN
Sökande / Kontakt person Tammela, Päivi
Beslutnr 319862
Beslutsdatum 18.01.2019
Finansierings period 01.02.2019 - 31.01.2022
Finansiering 270 462
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas