Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Organisation Östra Finlands universitet
Projektets titel Biocenter Finland
Sökande / Kontakt person Ylä-Herttuala, Seppo
Beslutnr 319819
Beslutsdatum 18.01.2019
Finansierings period 01.01.2019 - 31.12.2019
Finansiering 173 619
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas