Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Organisation Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Projektets titel OtaNano Strategic Upgrades for Renewal and Excellence (SURE)
Sökande / Kontakt person Kiihamäki, Jyrki
Beslutnr 319687
Beslutsdatum 18.01.2019
Finansierings period 01.01.2019 - 31.12.2023
Finansiering 193 362
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas