Finlands Akademi  
 
 
 
 
 
Finansieringsbeslut
 
Organisation Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
Projektets titel RawMatTERS Finland Infrastructure – RAMI2018
Sökande / Kontakt person Laitinen, Tarja
Beslutnr 319587
Beslutsdatum 18.01.2019
Finansierings period 01.01.2019 - 31.12.2023
Finansiering 738 500
   
Beskrivning av projektet
Projektbeskrivning saknas