Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tittonen, Ilkka
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Energian harvestointi veden höyrystä aurinkoa hyväksikäyttäen
Päätös 319018
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 30.08.2021
Rahoitus (€) 512 333
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena on saada aikaan hajautettuja yksinään toimivia energian kerääjiä, jotka perustuvat veden haihtumisen aiheuttamaan virtaan hiilen nanorakenteissa. Odotettavissa olevat virrat ovat pieniä, mutta jännite jopa yhden voltin luokkaa. Ilmiön mikroskooppinen fysikaalinen tulkinta on vielä puutteellinen ja varmasti edellyttää perusteellisempaa tieteellistä tutkimusta käyttäen fysikaalista mallinnusta ja sähköisiä mittausmenetelmiä, joihin on Aalto-yliopistossa investoitu jo paljon mm. edeltävissä termosähköisten materiaalien tutkimuksessa. Lopputavoitteena on toimiva demonstraattori, jonka oletetaan toimivan useita päiviä ilman käyttäjän vuorovaikutusta. Ensimmäisenä jo sovittuna sovelluskohteena on ainakin meteorologisten sensorien energiantuotanto radiosondeille, jotka lähetetään ylös maan ilmakehään.