Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hyyppä, Juha
Organisaatio Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus
Tutkimusaihe Lidar-based energy efficient ICT solutions (ICT_Lidar)
Päätös 319011
Päätöspvm 18.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 535 372
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kun autonomisia autoja on 100 M, näiden automaatioelektroniikan kuluttama sähkö vastaa 25% maailman sen hetken sähköntuotannosta nykyisillä sensoreilla ja prosessointiteknologioilla. Sähkövirran kulutuksen lisäksi teknologia johtaa datamäärän räjähtämiseen. Autonominen auto tuottaa 4000-10000 Gtavua dataa joka päivä. Tietoja prosessoidaan auton lisäksi datakeskuksissa. Tietojen välittäminen 5G verkon ja datakeskusten välillä kuluttaa myös energiaa. Projektissa kehitetään uusi teknologia, joka mahdollistaa prosessointiin käytetyn energiamäärän rajun pienentämisen ja luotettavuuden parantamisen.