Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hakosalo, Heini
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Syntymäkohorttitutkimukset tieteellisen tiedon tuottamisen muotona (1920-luvulta nykypäivään)
Päätös 318458
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2021
Rahoitus (€) 400 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kyseessä on tieteenhistoriallinen tutkimus, jotka kohteena ovat syntymäkohorttitutkimukset tieteellisen tiedon tuottamisen tapana. Syntymäkohorttitutkimuksissa seurataan samaan aikaan, esimerkiksi saman viikon tai kuukauden aikana samassa maassa, kaupungissa tai muulla alueella syntyneitä ihmisiä lapsuudesta nuoruuteen, aikuisuuteen ja joskus vanhuuteen saakka. Tutkimuksen kuluessa kasautuneelle aineistolle esitettävät kysymykset voivat olla lääketieteellisiä tai yhteiskuntatieteellisiä tai jotain siltä väliltä. Rajaa ei aina ole helppo vetää. Tämä tiedon tuottamisen tapa syntyi toisen maailmansodan jälkeen. Tutkimuksemme selvittää sen synnyn taustaa ja edellytyksiä, sen kehitystä sekä sen tieteellistä ja yhteiskunnallista merkitystä. Ja kun syntymäkohorttitutkimusten historia osuu erittäin dynaamiseen vaiheeseen tieteen historiassa, sen tarkasteleminen avaa samalla tuoreen näkymän 1900-luvun lopun ja 2000-luvun tieteen ja tieteen ja yhteiskunnan välisten suhteiden kehitykseen.