Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Huttunen, Kristiina
Organisaatio Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Tutkimusaihe Oikeuden päätöksien taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset
Päätös 318430
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke tarkastelee oikeuden päätöksien sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia perheille. Tutkimuksessa yhdistetään useita rekisterejä, jotka mahdollistavat lasten ja vanhempien tulemien seuraamisen ajassa. Tutkimuksessa hyödynnetään tietoa oikeuden päätöksistä ja käytetään hyväksi tuomarien määräytymisen satunnaisuutta. Tutkimushanke pyrkii antamaan vastauksen kolmeen kysymykseen: 1) Miten lasten huoltoriitapäätökset ovat yhteydessä lasten ja vanhempien myöhempiin tulemiin. 2) Miten huostaanotto päätökset vaikuttavat lapsiin ja heidän vanhempiinsa. 3) Miten vankilatuomiot vaikuttavat perheiden hyvinvointiin?