Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sivunen, Anu
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe PARIS - Paradoksit ja jännitteet työntekijöiden tiedon jakamisessa sosiaalisessa mediassa
Päätös 318416
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 415 685
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tutkitaan tietointensiivistä työtä tekevien työntekijöiden tiedon jakamista eri sosiaalisen median alustojen välityksellä kahdessa organisaatiossa. Tarkastelun kohteena ovat organisaation sisäinen sosiaalinen media ja henkilökohtaisessa käytössä oleva sosiaalinen media. Tiedon jakamista tarkastellaan affordanssien näkökulmasta. Fokuksessa ovat tavat, jolla työntekijät rakentavat identiteettejään ja hallitsevat työn ja muun elämän rajojaan organisaation sisäisessä sosiaalisessa mediassa sekä henkilökohtaisessa sosiaalisessa mediassa. Lähtökohtana on tarkastella, millaisia potentiaalisia paradokseja ja jännitteitä ammatillisen ja henkilökohtaisen sosiaalisen median identiteettien ja työelämän ja muun elämän rajojen neuvottelussa syntyy, miten niitä hallitaan ja mitä seurauksia niistä voi olla yksilöille ja organisaatioille. Projektissa kerätään aineistoa haastatteluiden, havainnoinnin ja pitkittäiskyselyiden avulla tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten partnereiden kanssa.