Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rojas Zuluaga, Bibiana
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Kannibalismin merkitys sienitaudin tartuntariskiin sammakoilla
Päätös 318404
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kannibalismin merkitys sienitaudin tartuntariskiin sammakoilla "Olet mitä syöt”. Kannibalismi on yleistä eläimillä. Syödessään lajitoverinsa, kannibaali saa arvokaita ravinteita, jotka voivat nopeuttaa niiden kasvua hyödyttäen kannibaalia kilpailussa muita lajitovereita vastaan. Oleellista on, tunnistaako kannibaali eron sukulaisen ja ei-sukulaien välillä. Syödessään sukulaisensa, kannibaali saa lyhytnäköisen edun ravinteiden suhteen mutta toisaalta vähemmän suvun geenejä siirtyy sukupolvessa eteenpäin. Lisäksi kannibaalit ovat alttiimpia lajitovereidensa mahdollisesti kantamille taudeille Tässä projektissa tutkin kannibalismin hyötyjä ja kustannuksia jälkeläisiään hoitavan eteläamerikkalaisen sammakon toukkien välistä kannibalismia. Tutkin lisääkö kannibalismi, erityisesti sukulaisten syöminen riskiä tartuntatauteihin. Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa sammakoita maailmanlaajuisesti uhkaavan sienitaudin leviämismekanismeista.