Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sulkunen, Pekka
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Rahapelaamisen poliittinen talous: Arvon kierrätys ja etunäkökulmat
Päätös 318341
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Rahapelaaminen tuo varallisuutta julkistaloudelle, pelioperaattoreille ja muille edunsaajille verotuksen ja erilaisten maksujen kautta sekä edistämällä työllisyyttä ja sijoituksia. Ulkomaiset pelintarjoajat pyrkivät näille tuottoisille markkinoille, kun taas vakiintuneet toimijat pyrkivät suojelemaan saavutettuja markkina-asemiaan. Tämä tutkimus keskittyy rahapeleillä luodun arvon kierrättämiseen eri edunsaajille, ja tähän prosessiin liittyviin etunäkökulmiin. Kysymme kuinka paljon lisäarvoa pelaaminen tuo eri toimijoille Euroopassa, kuinka se kierrätetään eri sidosryhmille ja vaikuttaako saavutettujen etujen suojelu näihin prosesseihin. Vastaamme näihin kysymyksiin vertailemalla rahapelaamisen poliittista taloutta seitsemässä Euroopan maassa ekonometrisen datan, virallisten dokumenttien ja asiantuntijahaastattelujen avulla. Tulokset auttavat ymmärtämään rahapelituottojen tärkeyden Euroopan taloudelle sekä millaiset eturistiriidat voivat vaikeuttaa rahapeliongelmien vähentämistä.