Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Maeda, Eduardo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Trooppisten metsien pirstoutumisen vaikutus elinympäristöihin: muutosmekanismeja ymmärtämällä kohti tehokkaampaa suojelua
Päätös 318252
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Viimeisten vuosikymmenten aikana ihmisen toiminta on muuttanut maapallon pintaa ennennäkemättömällä nopeudella, aiheuttaen metsien pirstaloitumista. Tutkimukset ovat osoittaneet, että pirstaloituneiden metsien biodiversiteetti on vähentynyt nopeasti. Muutosten mekanismeja ei kuitenkaan vielä ymmärretä täysin. Siksi onkin epäselvää, miten suojelualueita voitaisiin suunnitella paremmin luonnollisten elinympäristöjen säilyttämiseksi. Tämä projekti tutkii metsien pirstaloitumisen dynamiikkaa viimeisten vuosikymmenten aikana maailmanlaajuisesti ja selvittää ympäristömuutosten syitä pirstaloituneilla metsäalueilla. Hankkeessa kerätään kenttäaineistoa kolmessa maanosassa ja mallinnetaan pirstaloitumisen vaikutusta metsän elinympäristöihin käyttäen satellittiaineistoa. Tuloksilla pyritään vaikuttamaan suojelualueiden suunnitteluohjeisiin niin että ihmisen toiminnan vaikutuksia biodiversiteettiin voidaan minimoida.