Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Teivainen, Teivo
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Demokraattinen päätöksenteko poikkikansallisissa yhteiskunnallisissa liikkeissä: Edustamisen politiikka Maailman sosiaalifoorumissa
Päätös 318240
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 479 338
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii uudenlaisten maailmanpoliittisten toimintojen syntyä. Mistä on kyse, kun poikkikansallisia yhteiskunnallisia liikkeitä aletaan mieltää poliittisiksi toimijoiksi? Keitä ne edustavat ja miten? Tutkimme erityisesti sellaisia tilanteita, joiden toimijat väittävät hylänneensä edustukselliset periaatteet. Projektin empiirisenä pääkohteena on Maailman sosiaalifoorumi, joka uuden vuosituhannen toistaiseksi tärkein kansalaisliikkeiden yhteenliittymä. Projektimme tarjoaa käytännön panoksen myös uusien demokraattisten toimintamallien luomiseen. Kansalaisliikkeiden mahdollisuus toimia demokraattisesti paranee, jos aktivistit itse tai yleisen julkisuus tulee aiempaa tietoisemmaksi vähälle huomiolle jääneistä edustuksellisuuden kysymyksistä. Tämä on tärkeä käytännön motivaatio sille, että pyrimme tuomaan esille kansalaisliikkeiden sisäisiä ja välisiä valtasuhteita.