Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lehtipuu, Outi-I
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Eletyt kirjoitukset: askeetteja, marttyyreitä, ja ihmeidentekijöitä myöhäisantiikissa
Päätös 318102
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hanke tarkastelee ”Raamatun” kirjoitusten käyttöä ja tulkintaa varhaisessa kristillisyydessä, jolloin niiden kokoelmaa ei ollut määritelty ja lukutaito oli alhainen. Miten tekstejä käytettiin ja miten varhaisen kristityt pyrkivät elämään niiden mukaisesti? Hanke yhdistää luovasti keskeisiä tutkimusvirtauksia korostamalla tekstin avoimuutta sekä huomioimalla eron kirjoitusten käytössä antiikissa ja nykyajassa. Se painottaa sitä eletyn todellisuuden kirjoa, jossa tekstit ovat syntyneet ja jossa niitä on käytetty. Erityistä huomiota kiinnitetään asketismiin, marttyyrikulttiin ja ihmeisiin eletyn uskonnon käytänteinä. Lähteinä käytetään ensisijaisesti varhaista acta-kirjallisuutta (apostolien teot, marttyyri- ja pyhimyskirjallisuus) suhteessa muihin varhaiskristillisiin ja -juutalaisiin lähteisiin; Uuden testamentin tekstit saavat merkityksensä niiden käytön perusteella. Reseptiota tarkastelemalla hanke lisää ymmärrystä kirjoitusten ja niiden lukuisten käyttäjien välisestä suhteesta.