Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö von Plato, Jan
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Gödel ofullständighet: den fullständiga historian
Päätös 318066
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 212 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kurt Gödels ofullständighetsteorem från 1931 tillhör de mest ikoniska insatserna i det tjugonde århundradets vetenskap. De visade att ändamålet att presentera matematiken som ett slutet, formaliserat och fullständigt system inte kan nås, och har blivit hörnstenar i logiken, matematiken, och datavetenskapen. Hans upptäckter om formal syntax och kalkylerbarhet var avgörande i den utveckling som ledde till vår digitala tidsålder. Det finns tusentals manuskriptsidor i Gödels hand, ostuderade och skrivna på en glömd ilskrift. De innehåller anteckningar om formella teman vars förståelse kräver kunskaper hos en arbetande logiker. Det centrala ändamålet i projektet är att studera de stenografiska noterna om ofullständighet, från 1930 framåt. Till det andra kommer man att studera en utveckling som kallas "ofullständighetens efterspel", mest Gerhard Gentzens arbete som år 1936 blev den första att nå en djup förståelse av ofullständighetsresultaten, samt Gödels svar till denna forskningslinje.