Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hähkiöniemi, Markus
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Opettajan ohjauksen sopeuttaminen eri luokkatasoille teknologia-avusteisessa luonnontieteen ja matematiikan ongelmanratkaisussa
Päätös 318010
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 479 599
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektissa tarkastellaan opettajiksi opiskelevien ja tietokoneohjelman antamaa oppimisen ohjausta alakoulun oppilaille, kun he ratkaisevat matematiikan ja luonnontieteiden ongelmia dynaamisia representaatioita manipuloimalla. Tavoitteena on ymmärtää eri ikäisten oppilaiden ohjaustarpeita ja sitä, kuinka opettajat sopeuttavat ohjauksensa oppilaiden tarpeisiin. Aineisto kerätään luokanopettajiksi opiskelevien interventiokurssilta. Opiskelijat toteuttavat oppitunteja toisella, neljännellä ja kuudennella luokalla. Näillä tunneilla he ohjaavat oppilaita heidän ratkaistessaan ongelmia, joissa hyödynnetään dynaamisia representaatioita. Toteutettavat tunnit videoidaan. Aineiston analyysissa tarkastellaan sitä, miten opettajan ohjaus on yhteydessä oppilaiden ikään, ongelmanratkaisun vaiheeseen ja tietokoneohjelman antamaan ohjaukseen. Projekti tukee tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittämistä tarjoamalla mahdollisuuden ottaa huomioon tehokkaan oppimisen mahdollistavan tuen määrä ja laatu.