Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Saastamoinen, Kari
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kameralismi poliittisena tieteenä 1700-luvun Euroopassa
Päätös 317994
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimus tarjoaa uuden tulkinnan kameralismista tärkeänä poliittisen ajattelun suuntauksena 1700-luvun Euroopassa. Perinteisen käsityksen mukaan kameralismi oli merkantilismin saksalainen versio, joka palveli absolutistisen ruhtinaiden taloudellisia päämääriä. Tutkimus haastaa tämän näkemyksen analysoimalla laajaan lähdemateriaaliin nojaten akateemisen kameralismin muotoja Italiassa, Saksassa ja Ruotsissa. Se tarkastelee kameralismin erilaisissa konteksteissa omaksumia intellektuaalisia ja poliittisia muotoja ja osoittaa, että kameralismi oli ilmiönä laajempi, monimuotisempi ja monesti myös sofistikoituneempi kuin on perinteisesti oletettu. Useat kameralistit pitivät tehtävänään tarjota aineksia yhteiskunnallisille reformeille, jotka parantaisivat koko väestön hyvinvointia. Tutkimus muuttaa käsityksiämme kameralismin luonteesta ja historiallisesta merkityksestä, mikä lisäksi se tarjoaa uudenlaisen näkökulman oman aikamme talouden ja politiikan suhdetta koskeviin pohdintoihin.