Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Valkonen, Jarno
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Jätteen yhteiskunta: aineellisen ylimäärän kanssa eläminen
Päätös 317914
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 360 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Jäte on yksi merkittävimmistä sosiaalisista ja ympäristöllisistä ongelmista nyky-yhteiskunnassa. Se on väistämätön osa yhteiskunnallista todellisuutta, jonka olemiseen, tuottamiseen ja käsittelyyn me kaikki osallistumme. Kolmesta osahankkeesta koostuvan Jäteyhteiskunta projektin päätavoite on tuottaa uudenlaista teoreettista ja empiiristä ymmärrystä jätteestä ja sen roolista yhteiskunnassa, kulutuksessa ja arkisessa elämäntavassa. Metodologisesti hanke on etnografinen tutkimus kaatopaikka- ja kotitalousjätteiden tuotannosta ja hallinnoinnista Suomessa. Analyysi kohdistuu yhteyksiin, joissa jäte ja ihmistoiminta kietoutuvat toisiinsa käytäntöinä ja rutiineja tuottaen sosiaalisia järjestyksiä.