Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Rotkirch, Anna
Organisaatio Väestöliitto
Tutkimusaihe Parförhållanden och sociala relationer bland de äldre i Europa och Finland (LoveAge)
Päätös 317808
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
I och med att de befolkningen åldras förändras också parförhållanden och familjerelationer, vilket syns i den snabba ökningen av ”grå skilsmässor”, eller av barnlöshet bland de äldre. Projektet LoveAge utforskar trender för skilsmässor och omgifte bland de äldre (50+) och hur dessa påverkar sociala och familjerelationer i Finland och Europa. Vi använder survey- och longitudinell data från Finland (Kedjan av generationer-surveyn från 2008-2018) samt data från SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement), vilket för första gången möjliggör en grundlig jämförelse mellan den äldre befolkningens sociala nätverk i Finland och Europa. Projektet undersöker hur tidpunkten för förändringar i parrelationer påverkar samverkan mellan familjegenerationer, samt hur parförhållande och föräldraskap formar de äldres sociala nätverk. Vi bedömer också följderna för välbefinnande och hälsa. I den erfarna forskargruppen ingår ledande internationella experter på åldrande och familjerelationer.