Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Sahu, Biswajyoti
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Kudosspesifiset transkriptiotekijät ja onkogeeninen säätelyelementtien uudelleenohjelmointi syövän synnyssä
Päätös 317807
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Transkriptiotekijä on geneettisen koodin lukija ja geenien säätelyn suorittaja. Transkriptiotekijät määrittävät solun identiteetin genomisten säätelyelementtien välityksellä, ja säätelyn toimintahäiriöillä on merkittävä vaikutus syövän synnyssä. Maksa- ja haimasyöpään sairastuneista potilaista alle kymmenen prosenttia elää viisi vuotta syövän toteamisesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää syövälle ominaiset syöpägeenien ja kudosspesifisten transkriptiotekijöiden säätelemät geenien ilmentymisverkostot ja säätelymoduulit maksan ja haiman syöpäsoluissa. Normaalien fibroblastisolujen uudelleenohjelmointi maksan ja haiman syöpäsoluiksi tarjoaa kontrolloidun tutkimusasetelman, jossa kunkin syövälle tyypillisen syöpägeenin ja transkriptiotekijän vaikutusta syövän kehittymiseen voidaan tutkia solujen muuntumisprosessin aikana. Tutkimus toteutetaan moderneilla funktionaalisen genomiikan menetelmillä ja suoritetaan Helsingin yliopiston Tutkimusohjelmayksikössä.