Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Siirtolaisuusinstituutti
Tutkimusaihe Pakolaismatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista
Hakija / Yhteyshenkilö Leinonen, Johanna
Päätös 317751
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2020
Rahoitus (€) 144 456
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämä monitieteinen projekti tutkii pakolaismatkamuistoja vuonna 1944 Karjalasta paenneiden evakkojen matkakertomuksissa sekä 1990-luvun alussa tai vuosina 2015-16 Suomeen saapuneiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kertomuksissa. Ajanjaksot valittiin tutkimukseen, koska ne edustavat merkittäviä periodeja Suomen pakkomuuttohistoriassa. Projektin pääasiallinen aineisto koostuu arkistomateriaalista ja narratiivisista haastatteluista. Tutkin viittä teemaa: 1) miten pakolaiset itse muistelevat ja käsitteellistävät matkaansa; 2) matkan ajalliset ulottuvuudet; 3) matkan paikkaan sidotut merkitykset; 4) ennen matkaa tai sen aikana syntyneisiin sosiaalisiin suhteisiin kietoutuneet valtasuhteet; ja 5) matkan ruumiilliset, tunneperäiset ja materiaaliset ulottuvuudet. Projekti tuottaa teoreettista ja empiiristä tietoa aiemmin lähes tutkimattomasta aihepiiristä. Tulokset hyödyttävät mm. pakolaistaustaisten maahanmuuttajien integraatiokysymysten kanssa työskenteleviä.