Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jilbert, Tom
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Sedimenttien metallipitoisuus selvittää rannikkoalueiden happikadon historian
Päätös 317684
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kuolleet pohjat ovat merialueita, joissa vedestä on tullut hapetonta ja eläimet ovat kuolleet. Kuolleiden pohjien määrä on kasvussa rannikkoalueilla niin Itämeressä kuin muualla Euroopassa. Maatalouden ja jätevesien päästöt ovat pääsyynä ravinnekuormitukseen ja sen aiheuttamaan vesistöjen rehevöitymiseen ja happikatoon. On tärkeää ymmärtää, kuinka kuolleet pohjat ovat kautta aikojen laajentuneet, jotta kestävän kehityksen mukainen ravinnekuormitus voidaan arvioida. Rannikkoalueiden happikadon historiaa ei ole kuitenkaan kartoitettu riittävästi. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää sedimenttikairojen avulla kuolleiden pohjien yleisyys Itämeren ja Euroopan rannikoilla. Hankkeessa tullaan käyttämään uusinta tekniikkaa ja kemiallisia analysointimenetelmiä sedimenttien metallipitoisuuksien kartoittamiseen, jotka heijastavat kuolleiden pohjien laajuutta ja intensiteettiä. Tätä tietoa voidaan vastaavasti käyttää vesistöjen mallintamisessa ja kestävän ravinnekuormituksen arvioinnissa.