Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tang, Jing
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Yksilöllistetyt lääkeaineyhdistelmät – laskennallisista verkkomalleista potilaan hoitoon
Päätös 317680
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Lääkehoidon vaihteleva vaikutus syöpäpotilaisiin tunnetaan hyvin: vaikka lääkeaine onnistuu tuhoamaan syöpäsoluja joillakin potilailla, se ei välttämättä tehoa kaikkiin samaa syöpätyyppiä sairastaviin potilaisiin. Tämä projekti rakentuu henkilökohtaisen lääketieteen konseptin ympärille, jonka mukaan jokaista syöpäpotilasta hoidetaan oikeilla lääkkeillä, oikeina annoksina. Projektin tavoitteena on analysoida syöpäpotilaiden lääkevasteita ja jakaa heidät alaryhmiin sen perusteella miten he reagoivat eri lääkehoitoihin. Lääkeaineyhdistelmien teho testataan tämän jälkeen potilassoluilla FIMM:ssä kehitetyn lääkeherkkyystestauksen avulla. Lupaavimpia lääkeaineyhdistelmiä voidaan lopulta käyttää myös syöpäpotilaiden kliinisessä hoidossa. Tämä voi johtaa myös uusiin tehokkaisiin ja turvallisiin hoitokäytäntöihin etenkin uusiutuneen ja resistentin syövän hoidossa.