Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lerkkanen, Marja-Kristiina
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Luokkahuonevuorovaikutusta säätelevät behavioraaliset ja psykofysiologiset mekanismit ja niiden yhteys oppimiseen ja motivaatioon
Päätös 317610
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Luokan vuorovaikutus määrittää opetuksen laatua. Opettajan huomion kiinnittyminen säätelee vuorovaikutusta ja oppilaan koulukokemuksia. Opettajan tulee kuitenkin selviytyä haasteista, jotka kuormittavat ja heikentävät kykyä kiinnittyä oppilasta tukevaan vuorovaikutukseen. Stressaava ympäristö voi siirtää opettajan stressiä myös oppilaisiin. Tutkimuksessa selvitetään, missä määrin behavioraaliset ja psykofysiologiset mekanismit säätelevät opettaja-oppilasvuorovaikutusta ja miten se on yhteydessä lasten stressiin, oppimiseen, motivaatioon ja käyttäytymiseen seuraamalla 50 opettajaa ja 500 oppilasta esiopetuksesta 3. luokalle. Menetelminä ovat luokan vuorovaikutuksen videonauhoitukset, silmänliikekameranauhoitukset, sylkinäytteistä mitattavat opettajien ja oppilaiden kortisolihormonipitoisuudet, opettaja-arviot oppilaista, kyselylomakkeet ja lasten testit. Tuloksia hyödynnetään opettajankoulutuksessa sekä opettajien hyvinvoinnin ja opetuksen laadun kehittämisessä.