Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lee, Nari
Organisaatio Svenska handelshögskolan
Tutkimusaihe Rättvisa, moral och jämlikhet inom internationell och Europeisk immaterialrätt (FAME-IP)
Päätös 317560
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 28.02.2023
Rahoitus (€) 465 045
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektet FAME-IP fokusera på grundläggande värden och begrepp inom internationell och europeisk immaterialrätt såsom rättvisa, moral och jämlikhet med särskild hänsyn till framväxande affärsmöjligheter från nya disruptive innovationer. Innovation och kreativitet innefattar möjligheter och risker. Nya affärsmodeller växer fram, som baserar sig på AI, streamat innehåll, cloudtillgänglig data, försäljning av signaler, hyperlänkning och 3D printing. För dem som skall utforma riktlinjer och regleringar innebar de en utmaning där det gäller att balansera skydd och främjande av en konkurens på rättvisa villkor. Forskningsprojektet undersöker och analyserar kritiskt hur grundläggande värden så som rättvisa, moral och jämlikhet reflekteras i lagstiftningen och doktriner inom den globala regleringen av företagsverksamhet generellt, och specifikt ur ett immaterialrättsligt perspektiv.