Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Larimo, Jorma
Organisaatio Vaasan yliopisto
Tutkimusaihe Kansainvälisten investointien purkaminen ja uudelleen sijoittaminen: Vaikutus yrityksen arvoon
Päätös 317400
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 360 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tarkoituksena on luoda ymmärrystä monikansallisten yritysten investointien purku- ja muuttostrategioista ja niiden vaikutuksesta yritysten arvoon. Tieteellisessä ymmärryksessä purku- ja muuttostrategioiden syistä, esteistä, päätöksentekoprosesseista ja arvopotentiaalista on yhä suuria tutkimusaukkoja, ja tutkimus edistää teoriaa integroimalla strategisen johtamisen, kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen kirjallisuutta. Tutkimus hyödyntää määrällistä dataa n. 2500 pohjoismaalaisesta tuotantoyrityksestä. Lisäksi projektissa kerätään haastatteludataa pohjoismaalaisilta yrityksiltä, jolla tutkitaan päätöksentekoprosesseja purkamisissa ja muutoissa. Projekti suoritetaan yhteistyössä kansainvälisten yliopistojen tutkijoiden kanssa, ja tulosten odotetaan auttavan yritysjohtajia suunnittelemaan ja suorittamaan purku- ja muuttostrategioita. Tulokset auttavat myös poliittisia päättäjiä ymmärtämään investointien purkusyitä kansallisella tasolla.