Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Helén, Ilpo
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Dataohjautuvaa yhteiskuntaa tekemässä
Päätös 317303
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 479 970
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimuksen aihe on dataohjautuvien käytäntöjen ja oppivien algoritmien tuominen terveyden- ja sosiaalihuoltoon. Tutkimus kohdistuu niin uuden teknologian ja dataohjautuvuuden lupauksiin, sitä edistävään politiikkaan kuin varsinaisen tietotekniikan kehittely- ja käyttöönottoprosesseihin. Tutkimuksessa tarkastellaan Jyväskylän digitaalisen keskussairaalan suunnittelu- ja rakennushanketta sekä sosiaalitoimen hyvinvointidata-altaiden perustamista Kuopioon. Tutkimuksen lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, ja tutkimusaineisto koostuu asiantuntijahaastatteluista sekä etnografisesta havaintoaineistosta sekä hallinnollis-poliittisista asiakirjoista. Tutkimushanketta johtaa sosiologian professori Ilpo Helén Itä-Suomen yliopistosta.