Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Ollila, Saara
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Hermoston ja epiteelin interaktiot suolen kantasolujen ja syövän säätelyssä
Päätös 317239
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Suolistoepiteelin nopea uudistuminen vaatii kantasolujen jatkuvaa aktiivisuutta ja niiden toiminnan tarkkaa säätelyä. Perifeerinen hermosto sekä tiheä enteerinen hermosto, jota kutsutaan myös "toisiksi aivoiksi", säätelevät suoliston toimintaa monella tavalla, mutta niiden vaikutus kantasolujen säätelyyn tunnetaan huonosti. Hermosolut ovat toiminnallinen osa tuumorin mikroympäristöä, ja vaikuttavat aktiivisesti monien syöpien etenemiseen. Hermoston vaikutus paksusuolisyöpien syntyyn tunnetaan kuitenkin huonosti. Ei myöskään tiedetä vaikuttavatko tunnetut paksusuolisyövän riskitekijät kuten ruokavalio hermoston ja epiteelisolujen väliseen kommunikaatioon. Tässä tutkimuksessa aion tutkia suoliston hermosolujen vaikutusta kantasolujen toimintaan ja paksusuolisyövän syntyyn ja kehitykseen. Aion myös tutkia vaikuttavatko ympäristötekijät kuten runsasrasvainen ruokavalio haitallisesti hermojen ja kantasolujen väliseen kommunikaatioon.