Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Saarikangas, Juha
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Hermosolujen synapsien toimintaa säätelevien aggregoituvien proteiinien seulonta ja toiminnan selvittäminen.
Päätös 317038
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kyky muistaa on ensiarvoisen tärkeää kognitiiviselle toiminnoille. Muistin molekyylitason toiminnasta tiedetään kuitenkin varsin vähän. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus seuloa proteomiikan avulla muistamiselle tärkeitä molekyylejä sekä tutkia niiden toimintamekanismeja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat toiminnalliset prionin kaltaiset proteiinit, jotka ilmeisesti toimivat hermosolujen synapsien toiminnan ja rakenteen säätelijöinä. Tässä työssä löydettyjen muistin toimintaan vaikuttavien proteiinien karakterisointi saattaa edesauttaa myös muistihäiriöiden syiden selvittämistä.