Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Niilo Mäki instituutti
Tutkimusaihe Projektimuotoisen lukuteatterin mahdollisuudet lukivaikeuskuntoutuksessa (ReadDrama)
Hakija / Yhteyshenkilö Hautala, Jarkko
Päätös 317030
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Merkittävät oppimiskokemukset saattavat innostaa erityisesti oppimisvaikeuksia omaavia oppilaita yrittämään enemmän ja oppimaan koulussa paremmin. Tämä 24 kk:n kestoinen seurantatutkimus (N=200) on suunniteltu selvittämään yhden lukukauden kestoisen Lukuteatteri-ohjelman mahdollisuuksista lukivaikeuskuntoutuksessa 8-10 vuotiailla oppilailla. Erottaaksemme sekä Lukiteatterin että projektimuotoisuuden hyödyt vertaamme kolmea lukivaikeusryhmää: 1) Projektimuotoisessa Lukiteatterissa oppilaat harjoittelevat ja esittävät näytelmän yleisölle. 2) Harjoitemuotoisessa Lukuteatterissa oppilaat tekevät yksittäisiä harjoitteita. 3) Tavanomaisen tuen ryhmälaiset saavat koulunsa tarjoamaa tukea lukipulmiinsa. Vertailu 4) luokkakavereista muodostettuun verrokkiryhmään kertoo harjoittelun tehon suhteessa normaaliopetukseen. Projektissa tuotetaan myös Lukuteatteri -ohjelma yleiseen käyttöön.