Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Schildt, Henri
Organisaatio Aalto-yliopisto
Tutkimusaihe Pakolaisten yrittäjyyden tukeminen Suomessa ja Libanonissa: Instituutiot, tunteet, ja ristiriitaiset aikanormit
Päätös 316972
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.10.2022
Rahoitus (€) 400 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Pakolaiskriisi on aiheuttanut valtavia haasteita vastaanottajamaille. Ymmärtämällä kuinka organisaatiot voivat tukea pakolaisten sopeutumista uuteen ympäristöön ja taloudellista yritteliäisyyttä, pakolaisille voidaan luoda positiivinen ja kestävä rooli yhteiskunnassa. Projektimme luo tietoa kansalaisjärjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten tueksi pakolaisten kouluttamisessa ja työllistämisessä. Tutkimalla organisaatioiden toimintatapoja Suomessa ja Libanonissa sekä niiden vaikutuksia pakolaisiin, projekti luo tietoa erilaisten koettujen ristiriitojen ja marginalisaation vaikutuksista sekä siitä kuinka niihin voidaan vaikuttaa. Pyrkimyksemme on luoda tietoa, joka auttaa Suomea ja muita kehittyneitä talouksia integroimaan ja tukemaan pakolaisia paremmin.