Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Kujala, Teija
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Luki- ja kielihäiriöiden hermostollinen ja geneettinen perusta
Päätös 316970
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Kehityksellinen lukihäiriö eli dysleksia on yksi yleisimmistä oppimisvaikeuksien syistä. Dysleksiaan liittyy vaikeus oppia lukemaan sujuvasti. Tämä johtaa usein oppimisen ongelmiin koulussa ja heikkoon itsetuntoon, mistä voi olla haittaa myös työelämässä. Tässä hankkeessa selvitetään kielellisten häiriöiden hermostollista ja geneettistä perustaa dysleksiassa, mahdollisuutta käyttää aivovasteita poikkeavien kielellisten prosessien tunnistamisessa lapsuudessa ja varhaiskuntoutuksen vaikutusta kielen kehitykseen ja sen myötä lukivalmiuksiin. Hankkeessa saadaan tietoa puheen havaitsemiselle tärkeistä aivoprosesseista ja niiden häiriöistä dysleksiassa sekä näiden häiriöiden geneettisestä perustasta ja kuntoutettavuudesta.