Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Penttonen, Markku
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Dentate gyrus - muistin portti?
Päätös 316966
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Hippokampus ja aivokuori tallentavat jatkuvasti päivittäisestä elämästä muodostuvia muistoja. On kuitenkin epäselvää, miten tämän järjestelmän kyllästyminen estetään, jotta uuden oppiminen on mahdollista. Me ehdotamme, että unenaikainen, dentate piikiksi kutsuttu lyhyt soluaktivaatio hippokampuksen sisäänmenoalueella tarjoaa tähän mekanismin. Me myös oletamme, että dentate piikit edellyttävät uusien hermosolujen muodostumista läpi elämän. Näitä oletuksia testataksemme, me tutkimme 1) dentate piikkien roolia oppimisessa, 2) dentate piikkeihin liittyviä koko aivojen toiminnallisia kytköksiä, 3) dentate piikkien vaikutusta hippokampuksen kokeellisesti korostettuun synaptiseen välittymiseen ja 4) hippokampuksen eri solutyyppien yhteistoimintaa dentate piikkien aikana. Kokeet tehdään normaaleilla aivoilla sekä hippokampuksen neurogeneesin estämisen jälkeen. Tulokset saattaavat paljastaa uuden mekanismin, joka ylläpitää hippokampuksen ja aivokuoren muokkautuvuutta läpi elämän.