Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Saarikallio, Suvi
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Yksilöidyt musiikinkuuntelustrategiat nuorten tunne-elämän tukena
Päätös 316912
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 360 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Musiikki on tyypillinen osa nuorten tunnesäätelyä. Projekti selvittää niitä yksilöllisiä, tilannekohtaisia ja musiikillisia tekijöitä jotka ennustavat musiikinkuuntelun hyödyllisyyttä tunnesäätelytaidoille, jotka edelleen ennustavat käyttäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä kehityskulkuja. Nykytieto on erityisen puutteellista selitystekijöiden interaktiivisista vaikutuksista osana arjen luonnollisia tilanteita. Projektin monialainen huippututkijatiimi integroi mobiililla kokemuksenkeruumenetelmällä kerättyä yksilö- ja tilannekohtaista psykologista tietoa musiikin tiedonlouhintamenetelmillä kerättävään musiikkipiirre- ja BigData -aineistoon sekä musiikin kehityspsykologia- ja terapiakirjallisuuteen. Koneoppimiseen pohjautuen luodaan malli yksilöidyistä ja kontekstisidonnaisista kuuntelustrategioista, jotka tukevat nuorten tunnesäätelyä. Strategiasuositusten toimivuutta testataan kouluympäristössä. Tulokset uudistavat tiedettä ja luovat sovelluksia koulutus- ja mielenterveystyöhön.