Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Klientelism och ‘machine politics’: odemokratiska valstrategier och deras samordningsmekanismer
Hakija / Yhteyshenkilö Saikkonen, Inga
Päätös 316897
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 15.04.2024
Rahoitus (€) 438 870
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Val i auktoritära regimer och nya demokratier manipuleras ofta med hjälp av röstköp, bedrägeri och valfusk. Dessa strategier har dock inte alltid den tilltänkta effekten, eftersom de är beroende av komplex delegering och koordination på manga olika nivåer. Detta projekt undersöker variationer i dessa strategier och deras samordningsmekanismer. Dessa substantivt och normativt viktiga frågor belyses med hjälp av originaldata från nya demokratier och auktoritära regimer. I forskningen utnyttjas såväl kvalitativa och statistiska, som experimentella metoder. Projektet har stor potential att utveckla forskningen om demokratisering.