Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lindström, Jan
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Emergent grammatik för samtalsspråk: Svenska i en tvärspråklig jämförelse
Päätös 316865
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 421 208
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Satsen har stått i centrum för språkvetenskaplig teoribildning sedan mitten av förra seklet. Dock har man huvudsakligen studerat satser och meningar utan kontext, som strukturellt idealiserade produkter av en välfungerande algoritm. I detta projekt tar vi i stället avstamp i hur grammatik och komplexa satskombinationer växer fram i realtid och i ett dialogiskt samarbete mellan samtalsdeltagare. Därmed bidrar vi till den dialogiska förståelsen av språkets natur och utvidgar den teoretiska kunskapen om hur den syntaktiska produkten sammanhänger med andra typer av kommunikativa resurser, t.ex. kroppsspråk, som talarna har till sitt förfogande när de försöker skapa mening och bli förstådda. Även andraspråksinlärning beaktas. Projektet har en kontrastiv ansats. Genom att jämföra svenska, franska, estniska och hebreiska i samarbete med forskare i Sverige, Schweiz och Israel kommer vi att öka omfattningen för komparativa studier av samtalsspråkets grammatik.