Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Lajienvälisen hoivan maisemat: ihmisen ja eläimen välinen raja eläintenhoidon käytännöissä
Hakija / Yhteyshenkilö Schuurman, Nora
Päätös 316856
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä hankkeessa tutkin eläinten jokapäiväisen hoidon käytäntöjä Suomessa tilallisesta näkökulmasta. Tutkimuksen kohteina ovat esimerkiksi poliisikoirien ja -hevosten pitopaikat, ratsastuskoulut, eläimiä käyttävät perhekodit sekä rescue-järjestöt. Tutkin myös seuraeläinten omistajien eläintenhoidon käytäntöjä. Tutkimuskysymykset liittyvät siihen, mitä pidetään hyvänä hoitona sekä miten ihmisen ja eläimen rajaa tulkitaan lajienvälisen hoivan käytännöissä. Tarkastelen erityisesti tilan sekä ihmisen ja eläimen välisen yksilöllisen suhteen merkitystä eläintenhoidon käytäntöjen muodostumisessa. Aineistoina käytän pääasiassa haastatteluja ja blogeja.