Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusaihe Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena
Hakija / Yhteyshenkilö Viljaranta, Jaana
Päätös 316852
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaiden ja heidän opettajiensa temperamenttipiirteet vaikuttavat opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen muodostumiseen, ja mikä merkitys tällä vuorovaikutuksella on edelleen oppilaiden onnistuneelle koulunaloitukselle taitojen ja motivaation kehityksen näkökulmasta. Tutkimuksessa seurataan intensiivisesti yhteensä 80 opettajan ja 400 oppilaan vuorovaikutusta sekä oppilaiden taitojen ja motivaation kehitystä ensimmäisen kouluvuoden aikana. Kerätyllä määrällisellä aineistolla saavuttamaan tietoa siitä, miten opettajat kykenisivät parhaiten huomioimaan oppilaiden yksilölliset piirteet päivittäisessä vuorovaikutuksessaan, ja tätä kautta tukemaan oppilaiden koulutaipaleen alkua parhaalla mahdollisella tavalla.