Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Leppänen, Paavo
Organisaatio Jyväskylän yliopisto
Tutkimusaihe Yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja nettilukeminen: Taidot, prosessit ja neuraalinen perusta
Päätös 316835
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 280 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Monitieteellinen CoPSOI-projektimme tuottaa uutta tietoa ja selittää eroja yhteisöllisissä ongelmanratkaisutaidoissa ja nettilukemisessa. Lisäksi selvitämme näihin taitoihin vaikuttavia kognitiivisia ja neuraalisia prosesseja. Tutkimme oppilaita kuudennella luokalla juuri ennen siirtymistä yläkouluun ja kahdeksannella luokalla yläkoulussa, jolloin vaatimukset yhteisöllisissä ongelmanratkaisutaidoissa ja nettilukemisessa lisääntyvät. Taitoja ja niihin liittyviä prosesseja tutkitaan useilla selitystasoilla: laajamittaisesti luokkahuoneissa sekä pienemmillä oppilasryhmillä mm. silmänliikkeitä ja aivotoimintaa mittaamalla. Projektissa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kehittämään välineitä opettajille yhteisöllisten ongelmanratkaisu- ja nettilukutaitojen arviointiin ja opetukseen, jotta näiden taitojen opettaminen vastaisi uuden opetussuunnitelman haasteisiin.