Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Lindfelt, Mikael
Organisaatio Åbo Akademi
Tutkimusaihe Bakom kulisserna - en interdisciplinär studie om övertygelser, motstånd och tveksamhet i en samtida kam om hälsa
Päätös 316726
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2021
Rahoitus (€) 360 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Vår forskning växer fram ur ett aktuellt samhällsfenomen. I Finland, liksom internationellt, finns en växande rörelse – anti- vaccinrörelsen – som fått starkt fotfäste speciellt i vissa regioner i landet. Det generella syftet med rörelsen är att ifrågasätta rådande praxis gällande vacciner. Flera studier visar dock att anti-vaccinrörelsen har en mera komplex ideologi som handlar om att utmana den biomedicinska hälsoförståelsen. Denna situation skapar ett behov att förstå denna ideologiska värld och de reaktioner den väcker. För att förstå vaccinmotståndet och tveksamheten gör vi en bred empirisk studie som innefattar såväl ett nationellt som två regionala perspektiv. Genom ett empiriskt drivet projekt vill vi i ett tvärvetenskapligt perspektiv undersöka grundläggande drag i attityder till vacciner och dess praxis. Genom en multi-metodologisk studie undersöker vi de existentiella övertygelser och grundläggande värderingar som finns i denna specifika kamp för hälsan!