Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Globaali asutuskolonialismi: Yhdysvaltain länsi ja Saksan keisarikunta imperiumien maailmassa
Hakija / Yhteyshenkilö Lahti, Janne
Päätös 316707
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimukseni käsittelee globalisaation historiaa ylikansallisen asutuskolonialismin näkökulmasta. Sovellan teoreettisia näkökantoja ja metodeja globaalihistoriasta, asustuskolonialismin tutkimuksesta ja jälkikolonialistisesta teorista tarkastellakseni 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun alun imperiumien välisiä ja sisäisiä verkostoja ja liikettä Yhdysvaltain ja Saksan asutuskolonialismiprojektien kautta. Saksan Lounais-Afrikka ja Saksan-Puolan rajaseudut sekä Yhdysvaltain länsi, sen suuret tasangot ja lounaisosat, ovat tutkimukseni keskiössä.Kyseessä ei ole perinteinen vertaileva tutkimus. Sen sijaan sijoitan Saksan ja Yhdysvaltain asutuskolonialismin osaksi globaalia imperiumien maailmaa, jossa keskeistä oli ihmisten, tiedon ja ideoiden ylirajallinen liike, yhteydet, riippuvaisuudet ja yhteneväisyydet imperiumien sisällä ja niiden välillä, sekä imperiumien välinen kilpailu ja vertailu.