Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Jääskeläinen, Erika
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Psykoosilääkkeiden hyödyt ja haitat psykooseissa ja off-label käytössä
Päätös 316563
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Psykoosilääkkeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää psykoosilääkkeiden hyötyjä ja haittoja psykoosisairauksissa sekä off-label -käytössä. Aineistoina toimivat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti, jossa tutkimme psykoosilääkkeiden hyötyjä ja haittoja psykoosien lisäksi muissa psykiatrisissa häiriöissä. Lisäksi tutkimme psykoosilääkkeiden off label –käyttöä ja sen hyöty- ja haittavaikutuksia terveyskeskuksista ja mielenterveystoimistoista kerättävässä aineistossa kolmen vuoden seurannassa. Psykoosilääkkeitä on tutkittu aikaisemmin lähinnä kliinisissä kokeissa, joissa on ollut hyvin lyhyt seuranta ja erittäin valikoitunut aineisto. Off-label käyttöä on tutkittu hyvin vähän. Tämän projektin avulla saamme selville psykoosilääkkeiden vaikutuksia väestössä, ja pystymme tulosten perusteella parantamaan hoitokäytäntöjä.