Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Tuunainen, Juha
Organisaatio Oulun yliopisto
Tutkimusaihe Yhteiskunnallisesti kytkeytynyt yliopisto: organisatorinen hybridisyys yliopistossa
Päätös 316545
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 10.07.2023
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti lisää ymmärrystä siitä, kuinka yliopistot ovat vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Se hyödyntää uusia systeemiteoreettisia ajatuksia ja analysoi niitä kehittyviä tapoja, joilla yliopistokoulutus organisatorisesti liitetään yhteen taloudellisten ja poliittisten tarkoitusperien kanssa. Tutkimus kohdistuu kolmeen organisaatioon ja niiden järjestämään koulutukseen. Tutkimuskohteet ovat: Helsinki Think Company (Helsingin yliopisto), Business Kitchen (Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu) ja EU-rahoitteinen verkosto EIT-digital (Aalto-yliopisto). Näiden yksikköjen synnyn ja kehityksen analyysin avulla hanke tuottaa: 1) uuden organisaatiotutkimuksellisen näkökulman sekamuotoisiin koulutusjärjestelyihin, 2) lisää ymmärrystä siitä, kuinka yliopistot vastaavat yhteiskunnallisiin odotuksiin ja muuttavat niiden mukaisesti organisaatiotaan, ja 3) tarjoaa välineitä, joiden avulla korkeakoulutus ja tiede voidaan hedelmällisesti yhdistää taloudellisiin ja poliittisiin pyrkimyksiin.