Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Koikkalainen, Petri
Organisaatio Lapin yliopisto
Tutkimusaihe Pohjoismainen demokratia koetteilla: kansalaistottelemattomuus poikkeuksellisina aikoina
Päätös 316443
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 479 511
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Projekti tutkii kansalaistottelemattomuutta ja siihen liittyviä ilmiöitä olosuhteissa, joita määrittävät kaikkialla läsnä oleva sosiaalinen media, muuttoliike, politisoituneet etniset suhteet, uusi vigillantismi, laillinen ja laiton digitaalinen valvonta ja jopa kybersota. Sen tapaustutkimuset käsittelevät Pohjoismaita, joissa kansalaisten ja hallinnon välinen luottamus on perinteisesti ollut vahvaa, mutta sen ylläpitäminen on vaikeutunut. Kansalaistottelemattomuus – tai väljemmin määritellen lain rikkominen poliittisista tai moraalisista syistä – kertoo paljon kansalaisyhteiskunnan toiminnasta ja hallinnon koetusta oikeutuksesta. Tottelemattomat kansalaiset ja ryhmät ovat nykyään otsikoissa lähes päivittäin, paperittomia pakolaisia piilottelevista kirkon aktiivijäsenistä saamelaisten kalastusprotesteihin ja äärinationalistien katupartioihin. Uusien strategioiden ja vaikutuskanavien takia nyt on oikea aika tutkia kansalaistottelemattomuuden käsitettä ja siihen liittyviä käytäntöjä.