Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Karhu, Kristiina
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Maaperän mikrobien toiminta hiilen stabiloitumisessa muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa
Päätös 316401
Päätöspvm 03.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Maaperä sisältää yli kaksi kertaa niin paljon hiiltä (C) kuin ilmakehä. Maaperän orgaanisen aineksen hajotuksen kiihtyminen lämpötilan noustessa voi siten aiheuttaa ilmastonmuutosta voimistavan palautekytkennän, jonka suuruus on erittäin epävarma. Erityisen tärkeää on vanhan, stabiilin hiilen kohtalo, koska se muodostaa suuren osan maaperän hiilivarastosta. On osoittautunut, että suuri osa tästä hiilestä on peräisin kuolleesta mikrobibiomassasta. Ilmaston lämmetessä kiihtyvä hiilisyöte maaperään voi lisätä stabiilin orgaanisen aineksen hajotusta, mutta toisaalta mikrobien kautta kiertävän hiilen stabiloituminen maassa voi tasapainottaa hiilen häviötä maaperästä. Tässä projektissa tutkimme näiden vastakkaisten prosessien välistä tasapainoa ja siihen vaikuttavia tekijöitä ilmastogradienteilla Pohjois-Euroopassa, sekä Perun Andeilla ja Kenian ylängöillä, yhdistäen uudenlaisia 13C leimaustekniikoita ja yhdistekohtaisia isotooppianalyysejä, sekä mallinnusmenetelmien kehitystä.