Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Surrealismi ja tieto: avantgarde, tiede ja tietoteoriat
Hakija / Yhteyshenkilö Sjöberg, Sami
Päätös 316372
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Edistyksellinen ranskankielinen surrealistinen ja varhaissurrealistinen kirjallisuus hyödynsi tieteellisiä teemoja, testasi tieteen tietoteorioita ja kokeili sen menetelmillä erityisesti 1890-luvun lopulta toisen maailmansodan päättymiseen asti. Aikakautta luonnehti uusien luonnontieteellisten teorioiden (mm. suhteellisuusteoria, kvanttimekaniikka) aiheuttama tieteen uudistumisen tarve ja totunnaisten tietoteorioiden kriisi. Surrealistit saivat vaikutteita niin sanotusta uudesta tieteestä, ja heidän tavoitteenaan oli tieteellisen tutkimuksen rajojen laajentaminen, minkä ohella surrealismi tutki systemaattisesti tiedon luonnetta. Tämä projekti uudelleenarvioi surrealismin aseman aatehistoriassa ja osoittaa sen nykymerkityksen kriittiselle ajattelulle luonnontieteissä, tieteenfilosofiassa ja kirjallisuudessa.