Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö Hollmen, Maija
Organisaatio Turun yliopisto
Tutkimusaihe Synnynnäisen immuniteetin hyödyntäminen kasvainta estävän tulehduksen säätelyssä
Päätös 316340
Päätöspvm 30.05.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2023
Rahoitus (€) 438 874
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Syövän etenemistä säätelee muiden tekijöiden ohella erityisesti sen aiheuttaman immuunivasteen laatu. Clever-1 on solunpinnan reseptori, jota ilmennetään tyypin II makrofageissa. Tyypin II makrofagit ovat hyvin merkittävässä roolissa syövän etenemistä ylläpitävänä tekijänä. Tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää Clever-1 reseptorin yksityiskohtainen säätelymekanismi ja ymmärtää millä tavoin sen toiminta tyypin II makrofageissa edesauttaa immuunivasteen heikentymistä ja sitä kautta lisäten syövän kasvua ja etäispesäkkeiden muodostumista. Tutkimusmateriaalina käytetään hiirestä eristettyjä primaarisoluja ja syöpämalleja, sekä syöpäpotilaista saatuja kudos- ja verinäytteitä. Saatavien tutkimustuloksien avulla pyrimme myös selvittämään minkä syöpätyypin potilaat hyötyisivät eniten Clever-1 kohdennetusta immunoterapiasta. Suorituspaikkana on Medicityn tutkimuslaboratorio Turun yliopistossa.