Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Hakija / Yhteyshenkilö von Schoultz, Åsa
Organisaatio Helsingin yliopisto
Tutkimusaihe Partiintern konkurrens - Den försummade dimensionen av val
Päätös 316239
Päätöspvm 05.06.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.08.2022
Rahoitus (€) 480 000
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Politikens personifiering, som innebär större fokus på individer snarare än på partier som helhet, har blivit mer märkbar de senaste decennierna i parlamentariska demokratier. Denna trend har inverkat på relationen mellan medborgare och politiska partier. Syftet med forskningsprojektet är att förklara varför medborgarna representeras av vissa typer av politiker. För att svara på denna fråga analyseras strategier och beteende bland tre centrala aktörer inom den representativa demokratin: partier, kandidater och väljare. The finländska valsystemet med öppna listor tillåter att studera 1) partiers nomineringsstrategier, 2) kandidaters strategier i kampen on personliga röster och 3) väljarnas strategier då de väljer mellan kandidater på partilistor. Olika typer av data och metoder nyttjas: exempelvis semi-strukturerade intervjuer med partirepresentanter, kandidatdata, enkätdata och experiment för att förstå väljarbeteende.