Suomen Akatemia  
 
 
 
 
 
Rahoituspäätös
 
Organisaatio Taideyliopisto
Tutkimusaihe Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet
Hakija / Yhteyshenkilö Lähdeoja, Otso
Päätös 316072
Päätöspvm 26.04.2018
Rahoituskausi 01.09.2018 - 31.12.2020
Rahoitus (€) 209 035
   
Hankkeen julkinen kuvaus
Tutkimushanke esittää kysymyksen muusikkojen välisestä vuorovaikutuksesta - intersubjektiivisuudesta: mistä koostuu soittajien välinen tila ja mitä siinä tilassa tapahtuu? Jatkokysymyksenä hanke tutkii miten muusikkojen vuorovaikutusta voi edistää teknologian keinoin. Kysymyksenasettelu kumpuaa elektronisessa musiikissa havaittavasta individualisaation tendenssistä; ikiaikainen yhdessä soittamisen traditio on väistymässä yksinäisen konemuusikon tai äänitaiteilijan figuurin vallatessa alaa. Hypoteesina on, että teknologia voi toiseuttamisen sijaan avata uusia mahdollisuuksia soittotapahtuman intersubjektiiviseen kenttään, toimia yhteyttävänä tekijänä. Tutkimus pohjautuu monialaiseen research-creation - metodologiaan jossa yhdistyy taiteellisen työn intiimi musiikin praktiikan tuntemus, humanistinen lähestymistapa kulttuurintutkimuksen keinoin, sekä syvä teknologian asiantuntemus. Hanke sijoittuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan.